Présentation

Photo de l'auteur

RAGhOUBER Jean

Jean RAGHOUBER
sé moun Moul. I lévé Sentwòz, antrè Kònòdò, Bèlplenn é Boukan, an tan lizin Bònmè té ka kraché lafimé toujou.
Sé a Boukan i fè tout ti-lékòl a-y.
Apwé i pasé pa kolèj Sentwòz, i kontinyé lisé Benbridj. Sé avè mèt-lékòl a kouw-mwayen 2 a-y
i konmansé konnèt plézi a poézi.
I konmansé maké poézi dèpi jénès a-y.
Èvè liv-lasa, i ka pwan onnòt chimen…